Szimbiotikus paraziták. Parazita szimbiózis. Populációk kölcsönhatásai

A parazita szimbiózis, Populációk kölcsönhatásai – Wikipédia

Tanulmányom célja, hogy megvizsgálja, vajon a technikák stakeholderekre való kedvező szimbiotikus vagy kedvezőtlen parazita hatása, a használat gyakorisága és időzítése befolyásolja-e és milyen módon a vállalati teljesítményt.

szimbiotikus paraziták

A tanulmány ezen kívül hiánypótló szerepet is kíván betölteni, mivel a szakirodalom korábban nem vizsgálta sem a fejlődő országok, sem Magyarország kkv szimbiotikus paraziták bootstrapping gyakorlatát. Első lépésben klaszteranalízist alkalmazok, amelynek segítségével a mintabeli vállalatokat a bootstrapping technikák hasonló használata alapján csoportosítom.

Ezután az egyes csoportok teljesítményét a vállalati életszakasz új vagy megállapodott cég mentén különböző teljesítménymutatókkal foglalkoztatottak számának növekedése, dolgozói termelékenység elemzem.

szimbiotikus paraziták

A mintabeli vállalatok 4 csoportja különböztethető meg: a pénzkímélő technikákat alacsony mértékben alkalmazók passzív használókmás cégek adott vállalat számára kedvezőtlen viselkedését büntetők protektíveka többnyire vagy gomba paraziták példák saját érdekeiket szolgáló technikákat előnyben részesítők önérdekkövetők és a bootstrapping technikákat intenzív mértékben használók intenzív használók.

Az eltérő technikák alkalmazása folytán egyes vállalkozói csoportok eredményesebbek a többinél.

szimbiotikus paraziták

Az új vállalatok közül a protektívek, a megállapodott cégek esetében viszont a passzív használók bizonyulnak a legtermelékenyebbnek. A vállalati teljesítmény jelentősebb növekedéséhez produktívabb tevékenységekre kellene fókuszálni, illetve külső finanszírozási forrást igénybe venni. A bootstrapping technikák használatának fokozása és ezáltal rövid távú szimbiotikus paraziták követése helyett jövedelmezőbb a vállalati működés és a humán töke fejlesztése.

szimbiotikus paraziták

További a témáról